دهمین جشنواره جوان سرباز با حضور علی اکبر(ع) شروع به