کلنگ سفارت جدید آمریکا در نیومکزیکو به زمین زده شد