همزمان با حملات موشکی صبح امروز به فرودگاه التیفور حمص؛مواضع گردان های عزالدین قسام در شمال نوارغزه هدف قرار گرفت