گزارش کامل مهر از هفته اول لیگ برتر/ نتایج مشابه ایران و ژاپن