کریمی 8 دقیقه پیاده روی/ شعار هواداران علیه کارلوس کای