تاکید سازمان حج بر استفاده زائران از کالای با کیفیت ایرانی