پخش برنامه تلویزیونی "صدای جهان" با موضوع انسان شناسی, مارس 22