محکومیت "نبیل رجب" 5 سال زندان/ حکم اعدام 6 نفر دیگر آتش منتشر شد