خبری فوق العاده و باورنکردنی ! سرمربی لیگ برتری درآمد ۴۹ میلیارد تومانی دارد !