تیم ملی تیراندازی ایران 29 فروردین راهی کره می شود/برنامه مسابقات اعلام شد