"با وجود شور و شوق خود را" نامزد دریافت جایزه بهترین انیمیشن جشنواره در نروژ