"رویای واقعی" در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد