بازیکنان پرسپولیس تحت هدایت ابتکار/ علی کریمی ترسو نیست