وداع سوزناک با پیشرانه های 12 سیلندر مرسدس-ای ام جی