غلظت گرد و غبار در مرکز قلعه و اندیمشک به ۶۶ برابر حد مجاز رسید