ذوالفقارنسب: شکست السد می تواند به اندازه قهرمانی برای پرسپولیس تاثیرگذار باشد