لذت بردن از با شکوه رئال مادرید مقابل پاری سن ژرمن/ مهاجم طلایی زیدان