سینما «آستارا» خرداد افتتاح می شود/ آخرین خبر از پروژه «مگاپارس»