مصرف "هروئین" و "بطری" در لباس پوشیدن/آیا ما نیاز به نگرانی در