رئال مادرید هافبک است. گزینه ای ایده آل به جای کوتینیو