اعتراض عوامل این فیلم مستند "زنان با گوشواره بخشی" از جشنواره فیلم فجر