مسایل اقتصادی سوژه فیلم جدیدم است/ «سرطان» به «هنر و تجربه» رسید