تساوی رئال و اتلتیکو در دربی مادرید/ سیمئونه راضی از کسب یک امتیاز