آواربرداری ۱۸ هزار واحد در مناطق زلزله زده کرمانشاه