پیونگ‌یانگ در مورد خلع سلاح اتمی با واشنگتن مذاکره می‌کند