سناتور ارشد آمریکایی: ترامپ یکبار دیگر به سوریه حمله کند