شروع طوفانی نایب قهرمان المپیک/حدادی با مربی جدید به قهرمانی رسید