رئال مادرید است که در مورد به یک رکورد جدید در لالیگا