مسکو: اولویت اول، ممانعت از جنگ است/ احتمال درگیری آمریکا و روسیه وجود دارد