بمب بزرگ “پرسپولیس” در راه ؛ یک گزینه باورنکردنی در لیست خرید “برانکو”